Det er nær 1.5 millioner syriske flyktninger i Libanon. 400 000 er barn og mange av dem har vært uten skolegang i flere år. Gjennom undervisning på vårt "Community Center Against Child Labour", også kalt Safe Center, vil barna få hjelp til å ta igjen det tapte.

Vårt første senter er nå i drift (ble åpnet januar 2017). Senteret er et inngjerdet område med vakter, og kan ta imot fra 150 til 400 barn. Et viktig mål for senteret er å bekjempe barnearbeid og bevisstgjøre om barns rettigheter.

Sentrale fokusområder ved Community Center Against Child Labour:

 • Hindre/opplyse/begrense barnearbeid
 • Opplysning om menneskerettigheter
 • Som en følge av dette, barns rolle i familien - også i forhold til barnearbeid
 • Tilby trygghet
 • Psykososial hjelp
 • Et sted for lek
 • Et sted hvor barna lærer om vennskap og lærer å bygge relasjoner
 • Undervisning - sikre utdanning - hindre analfabeter

Det er Lions i Norge som er initiativtaker til denne hjelpen for «De glemte barna». Norske Lions har vært aktive med flere tiltak for disse flyktningene siden 2013.

Samarbeidspartnere for "Community Center Against Child Labour" 

 • Lions Norway
 • Beyond Association
 • ILO
 • Libanesiske myndigheter (skole/arbeid)

Lions Norge har forpliktet seg i første omgang til å bygge dette senteret, og å drifte det i to år. Erfaringer fra bygging og operativ drift vil avgjøre incitament i forhold til fremtidig støtte og eventuelt flere sentere utover 2017-2018.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close