Gjennom Lions Norges brønnprogram kan du bidra til at en landsby eller en skole får sin egen brønn. En brønn koster ca 60 000 kroner. Lions bygger brønner i den vestre delen av Zambia, som også er den fattigste regionen i landet. Å få enkel tilgang på rent vann gir fantastiske ringvirkninger for befolkningen.

Tradisjonelt sett har det vært kvinnenes jobb å hente vann til familien. Det er vanlig å måtte gå flere kilometer for å hente vann som så bæres hjem i store, tunge kanner. På veien risikerer kvinner og barn å bli overfalt og voldtatt. Når en landsby får en brønn, ser vi at kvinner får frigitt tid til inntekstsbringende arbeid, og flere av barna går på skole.

Vannet er ofte forurenset av dyr som drikker og gjør fra seg ved vannkildene, og av folk som vasker klær og bader. Det infiserte vannet skaper flere helseproblemer. Den blindende øyesykdommen trakom er utbredt i Zambia og skyldes i hovedsak smittebefengt vaskevann. Rent vann gir bedre helse for alle.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close